Teaching

Here is a sample syllabus in Swedish of a course I taught at the Faculty of Social Sciences, Helsinki University during the spring 2016. For sample syllabuses in English, please write me at marion.godman@gmail.com.

71063, Mänskliga sorter: hur bör vi kategorisera människor?, 5 sp
Undervisningsspråk svenska
Bedömning: Tentamen
Tid 19.01.2016 -03.05.2016 Tisdagar 10-12
Marion Godman, marion.godman@helsinki.fi

I denna kurs diskuteras såväl ontologiska, epistemiska som moraliska frågor rörande kategorisering av människor både inom och utanför vetenskaperna. Några frågor som behandlas är: Finns det välgrundade sätt att kategorisera människor och på vilket sätt liknar det i så fall sätten vi kategoriserar inom naturvetenskapen? Medför eventuella ontologiska grunder för dessa kategorier också normativa rättigheter för individer som tillhör dessa grupper? Hur ska vi se på fenomen som stereotyper och stigmatisering? Kursen behandlar verk av bl.a. Ian Hacking, Sally Haslanger, Kwesi Appiah, Will Kymlicka och Ruth Millikan. Kursen kommer att gå under tredje och fjärde perioden, en gång i veckan.
Examination och frågor kan ske på engelska eller svenska.

1. Socials sorter och sociala kategorier

2. Naturliga sorter – en bakgrund
Ayers, Michael R. “Locke versus Aristotle on natural kinds.” The Journal of Philosophy (1981): 247-272.

3. Varför sociala sorter är annorlunda än naturliga sorter
Hacking, Ian. “Symposium papers, comments and an abstract: The sociology of knowledge about child abuse.” Nous (1988): 53-63.

4. Varför sociala sorter liknar naturliga sorter
Cooper, Rachel. “Why Hacking is wrong about human kinds.” British Journal for the Philosophy of Science (2004): 73-85.

5. Hur är det egentligen med biologiska sorter?
Sober, Elliott. “Evolution, population thinking, and essentialism.” Philosophy of Science (1980): 350-383.

6. Historiska sorter
Millikan, R. G. (1999). Historical kinds and the “special sciences”.Philosophical Studies, 95(1), 45-65.

Psykologiska och moraliska aspekter
7. Folk essentialism, implicit bias and stereotype
Haslam, Nick, Louis Rothschild, and Donald Ernst. “Essentialist beliefs about social categories.” British Journal of Social Psychology 39, no. 1 (2000): 113-127.

8. Generella termer
Leslie, Sarah-Jane. “Generics: Cognition and acquisition.” Philosophical Review 117.1 (2008): 1-47.

Fallstudier

9. Ras
Kitcher, P. (2007). Does ‘race’ have a future?. Philosophy & Public Affairs,35(4), 293-317.

10. Socialt kön / Genus
Haslanger, Sally. “Gender and race:(What) are they?(What) do we want them to be?.” Noûs (2000): 31-55.

Politiska poänger med sociala sorter

11. Grupprättigheter 12/4
Kapitel 5 “Frihet och Kultur”  ur Kymlicka, W Mångkulturellt medborgarskap. [Nora, Sweden]: Bokförlaget Nya Doxa, 1998. Finns på svenska i flera upplagor

Mångkulturellt medborgarskap / Will Kymlicka ; övers.: Per Lennart Månsson.

och bland annat som referens på Svenska Komunal- och socialhögskolan. Eller:

Multicultural citizenship : a liberal theory of minority rights / Will Kymlicka.

 

12. Identitet och kompensation 19/4
Kapitel 3 “The demands of Identity” ur Appiah, K. A. (2010). The ethics of identity. Princeton University Press.

13. Sammanfattning 26/4
14. Examination 3/4

Advertisements